Začni otázkou (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:20. 11. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1590 Kč za seminář

 

Seminář je zaměřený na rozšíření a a obohacení výukových metod učitele. Téma se soustředí na přirozenou potřebu zvídavosti každého z nás. Rozvoj zvídavosti je důležitým krokem k potřebě získávat nové informace a učit se přirozeným způsobem. Součástí tématu je seznámení se s druhy otázek, jejich tvořením, jejich vhodným zapojením do výuky, objevení a připomenutí vyzkoušených metod založených na kladení otázek s praktickými ukázkami začlenění do výuky různých vyučovaných předmětů a na různých tématech a se zapojením účastníků do vzájemných interakcí.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře:

  1. uvědomit si sílu dobře položené otázky
  2. umět efektivně využívat kladení otázek ve vzdělávacím procesu
  3. obohatit se o metody založené na kladení otázek a prakticky si tyto metody vyzkoušet

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
pedagogové volného času