Jak učit, a nikoli sebe i žáky mučit (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:08. 01. 2025
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Seminář je zaměřený na výchovně vzdělávací proces z pohledu vyučovacích stylů pedagoga, učebních stylů žáků, na výukové metody, na učební plány vycházející z RVP, ŠVP, na individualizaci výuky s vhodným nastavením požadavků na žáky, na vyučovací hodinu z pohledu její stavby s využitím různých výukových metod zohledňujících individuální nastavení pro jednotlivé žáky i žáky se SPUCH, na nastavení spolupráce s rodinou ve smyslu domácí přípravy, na zpětnou vazbu jako na podporující způsob hodnocení žákovy práce. Součástí semináře je zařazení konkrétních postupů, nápadů a inspirace k posilování jednotlivých oblastí efektivní výuky.

 

Ve školení bude například:

– vyučovací styly učitelů a jejich vliv na žáky, učební styly žáků a jejich vliv na zvládání nároků výchovně-vzdělávacího procesu, vyučovací styl učitele versus učební styl žáka, jaký je můj vyučovací styl

– výukové metody – základní dělení a jejich využití, výuka z pohledu obsahu učiva – RVP, ŠVP, tematické plány – individualizaci výuky, vyučovací hodina – plán – cíl, obsah, zhodnocení, zpětná vazba žáků, konkrétní nápady z praxe

– spolupráce mezi pedagogem a žákem – nastavení pravidel, požadavky na domácí přípravu, nastavení efektivní spolupráce s rodiči, specifika při práci s dětmi se SPUCH a zapojení jejich rodičů do vzdělávání, různé formy ověřování vědomostí, zpětná vazba

– o co se opřít v legislativě, co dělat, když něco nefunguje

 

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře je:

1. uvědomit si souvislosti mezi vyučovacím stylem učitele a učebním stylem žáka a vliv této souvislosti na žákovu úspěšnost ve vzdělávání

2. inspirovat konkrétními postupy, metodami, nápady k obohacení a zefektivnění výuky

3. stavba vyučovací hodiny, efektivní propojení jednotlivých částí vyučovací hodiny  

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně