Výuka podle učebních stylů žáka (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:22. 01. 2025
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Seminář je zaměřený na vnímání individuality žáků (každého z nás) z pohledu příjímání informací, jejich zpracování a jejich uchování. Věnuje se učebním stylům žáků, jejich vlivu na vzdělávání žáků versus vyučovací styl pedagoga, přehlednému pohledu na různé učební styly, které úzce souvisí s percepčními oblastmi, které jsou u nás dominantní, s tím jaké máme sociální potřeby, emoční potřeby a fyziologické potřeby, jaké preferujeme prostředí pro výuku Věnuje se stavbě hodiny, ve které by se zohledňovaly učební styly žáků. Součástí semináře jsou konkrétní aktivity pro efektivní výuku z pohledů učebních stylů žáků.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře:

  1. uvědomit si individualitu každého žáka a jeho potřeb ve výchovně-vzdělávacím procesu z pohledu učebních stylů
  2. seznámit se s učebními styly žáků
  3. obohatit se o konkrétní aktivity a vyučovací metody, které zohledňují učební styly žáků

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
pedagogové volného času