Grafomotorika s pohybem

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:09. 01. 2025
Místo konání:Praha
Cena:2250 Kč za seminář

 

Seminář je rozdělen do dvou částí. Teoretická část nabídne seznámení s důležitými mezníky psychomotorického vývoje dítěte od ranného věku. Důležitou součástí je také diagnostika hrubé motoriky v jednotlivých vývojových etapách dítěte. Tento praktický seminář nabízí pohled na propojení mezi hrubou motorikou dítěte a jemných svalových struktur ruky, právě při grafomotorice. Lektorka se bude věnovat podrobněji vývoji kresby a grafomotorických dovedností u dětí různého věku. 
Praktická část nabídne účastníkům mnoho pestrých námětů a aktivit pro děti různého věku. Účastníci si vyzkouší vhodné pomůcky, které se dají na trhu koupit, ale také mnoho pomůcek, které se dají jednoduše vyrobit. Na pracovních listech si účastníci vyzkouší techniky rozvoje jemné motoriky i grafomotoriky. Lektorka účastníkům nabízí také možnost vyzkoušet různé druhy voskovek, pastelek a dalších pomůcek. 
 
V ceně semináře je zahrnut autorský pracovní sešit – Grafomotorická cvičení s pohybem (E. Opatřilová, Edika 2023).

Doplňující informace:

Cíl akce:

Seminář nabídne ucelený pohled na problematiku vývoje hrubé i jemné motoriky ve vztahu ke grafomotorice dětí a to nejen z pohledu teoretického, ale i praktického, kde bude nabídnuto mnoho pestrých námětů a aktivit pro děti různého věku.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně