Zrakové vnímání a vizuomotoriky u dětí předškolního věku (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:07. 11. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1750 Kč za seminář

 

Seminář je zaměřený na otázky týkající se rozvoje a stimulace zrakového vnímání u dětí předškolního věku a mladšího školního věku, v návaznosti na systematický rozvoj jednotlivých oblastí (vnímání barev, figura a pozadí, zrakové rozlišování, zraková analýza a syntéza, zraková paměť a vizuomotorika).

V celém, prakticky zaměřeném, semináři budou účastníkům prezentovány jednotlivé metodické postupy z oblasti rozvoje zrakového vnímání (dovedností a schopností) dětí předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ. Důraz bude kladen zejména na vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických funkcí. Dále bude obsahem semináře seznámení účastníků s příčinným pozadím pozdější školní neúspěšnosti. Účastníci se prakticky seznámí s jednotlivými metodickými postupy, dostupnými metodickými materiály a pomůckami.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti stimulace především zrakového vnímání, jehož rozvoj je významným předpokladem pro úspěšné zvládání školního učiva. Podstatné je zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Dále si seminář klade za cíl zprostředkovat účastníkům řadu konkrétních námětů pro rozvíjení zrakového vnímání a vizuomotoriky, které jsou nedílnou součástí vzdělávaní předškolních dětí a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte a působí i jako prevence SPU.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně