Rozvoj hrubé a jemné motoriky u dětí v mateřské škole (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:13. 11. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1750 Kč za seminář

 

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky. Obsahem kurzu je především rozvoj hrubé motoriky s ohledem na věkovou skladbu dětí v mateřské škole. V návaznosti na rozvoj hrubé motoriky je věnována druhá část kurzu rozvoji jemné motoriky při různých činnostech, které pomáhají připravovat celou horní končetinu na budoucí psaní.

 

Seminář zahrne následující oblasti problematiky:

  • Vývoj hrubé motoriky – vývojová specifika jednotlivých věkových skupin dětí v MŠ
  • Rozvoj hrubé motoriky prakticky – konkrétní praktické typy a náměty činností i aktivit
  • Diagnostika vývoje hrubé motoriky – prevence problémů ve vývoji, multioborová spolupráce
  • Vývoj jemné motoriky – vývoj jemné motoriky vzhledem k věku a individuálním schopnostem u dětí v MŠ
  • Rozvoj jemné motoriky – aktivity zaměřená na cvičení celé dlaně a prstů ruky
  • Praktické náměty rozvoje jemné motoriky – zaměřeno především na rozvoj koordinace prstů, netradiční formy práce (plastelínou, přírodniny apod.)
  • Otázka lateralita – lateralita a její vliv na rozvoj hrubé i jemné motoriky 

Doplňující informace:

Cíl akce:

Seminář nabídne ucelený pohled na problematiku vývoje hrubé i jemné motoriky u dětí různého věku (od 3 do 6 let). Účastníci se seznámí s problematikou diagnostiky motoriky u dětí a možnými riziky ve vývoji motoriky. Na praktických příkladech budou objasněny možnosti rozvoje všech rovin motoriky s důrazem na využití prvku hry. V rámci semináře budou účastníci informováni o otázce laterality a jejím vlivu při rozvoji hrubé i jemné motoriky.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně