Grafomotorické dovednosti – jejich rozvoj a odstranění obtíží (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:14. 11. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Prakticky zaměřený seminář pro pedagogické pracovníky akcentuje otázky týkající se rozvoje hrubé a jemné motoriky v návaznosti na systematický rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění obtíží spojených se psaním. Bude probrána otázka prevence grafomotorických a vizuomotorických obtíží již v předškolním věku. Objasněna bude problematika metodického vedení předškoláků v oblasti rozvoje grafomotoriky a vizuomotoriky. V neposlední řadě budou prezentovány praktické ukázky rozvoje hrubé a jemné motoriky.

 

Seminář zahrne následující oblasti:

  • Rozvoj hrubé motoriky – koordinace, zpřesnění, harmonizace pohybů
  • Rozvoj jemné motoriky – cvičení jemné motoriky, koordinace pravá-levá ruka
  • Ambidextrie
  • LATERALITA – souhlasná, zkřížená
  • Otázka leváků
  • Cvičení vizuomotorické koordinace
  • Metodika grafomotorických cvičení – metoda obtahování
  • Odstraňování grafomotorických obtíží

Doplňující informace:

Cíl akce:

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti základní pedagogické diagnostiky dětí předškolního věku – zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Cílem semináře je poskytnout účastníkům konkrétní metodické postupy v oblasti grafomotorické a vizuomotorické, jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy ZŠ a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ
učitelé 1. stupně