Rozvoj sluchového vnímání a fonematického uvědomování u dětí předškolního věku (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:20. 11. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1750 Kč za seminář

 

Seminář je zaměřený na otázky týkající se rozvoje a stimulace zejména sluchového vnímání u dětí předškolního věku a mladšího školního věku, v návaznosti na systematický rozvoj jednotlivých oblastí (naslouchání, sluchová diferenciace, sluchová paměť, sluchová analýza a syntéza, vnímání rytmu a fonematické uvědomování).

V celém semináři budou účastníkům prezentovány jednotlivé metodické postupy z oblasti rozvoje sluchového vnímání (dovedností a schopností) dětí předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ. Účastníci se v semináři seznámení s příčinami možné pozdější školní neúspěšnosti. U dětí ohrožených specifickou poruchou učení působí včasné rozvíjení smyslového vnímání i preventivně, neboť vede k tomu, že se projevy specifické poruchy učení ve školním věku vůbec neprojeví nebo se mohou podstatně zmírnit.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti stimulace sluchového vnímání, jehož rozvoj je významným předpokladem pro úspěšné zvládání školního učiva. Podstatné je zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Dále si seminář klade za cíl zprostředkovat účastníkům řadu konkrétních námětů pro rozvíjení daných oblastí, které jsou nedílnou součástí vzdělávaní předškolních dětí a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte a působí i jako prevence SPU.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně