Asertivní řešení problémů (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:16. 10. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

V tomto semináři si podrobně rozanalyzujeme naši denní komunikaci. Zaměříme se na důležitost řešení konfliktů pomocí asertivní komunikaci a asertivního přístupu k dané situaci. Budeme se věnovat komunikačním rovinám, významu a záměru slov, způsobu vyjadřování v rozličných situacích a používání neverbální a nonverbální komunikaci v praxi. Seminář je vhodný pro každého, kdo pracuje s lidmi, kdo žije v napjatém prostředí nebo mu záleží na vyrovnaném a klidném životě bez zbytečných konfliktů. Učitelé se naučí řešit nepříjemné situace s rodiči svých žáků, ředitelé a manažéři si zjednoduší řešení problémů na pracovišti se svými podřízenými a zaměstnanci se naučí efektivně prosazovat svá práva. Pozornost bude věnována komunikaci, konfliktům, asertivitě a emoční inteligenci.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Rozebereme si téma konfliktu a budeme odkrývat jeho podstatu tak, abychom mu mohli v co největší míře předcházet. Rozebereme si pojem asertivita a její implementování do každodenního pracovního i osobního života. Budeme se věnovat i emoční inteligence jako důležitému faktoru našeho úspěchu ve 21.století.

 

Účastníci semináře:

 

  1. naučí se správně chápat význam a záměr slov a způsob vyjadřování v rozličných situacích
  2. naučí se komunikovat z pozice učitele, nadřízeného nebo podřízeného zaměstnance
  3. uvědomí si důležitost aktívního naslouchání – soustředění se na komunikaci a pochopení druhé strany, čtení neverbálního projevu, zaměření se na příčiny
  4. seznámí se s řešením konfliktů – typy a zdroje konfliktů, etapy vývoje konfliktu, důsledky neřešených konfliktů, emocionální prvky konfliktů
  5. naučí se identifikovat potenciální konflikty a uplatňovat preventivní opatření
  6. naučí se využívat asertivitu při řešení problémů, tlumit hněv a seznámí se s techniky asertivity
  7. osvojí si emocionální inteligenci – sebeuvědomění, sebeovládání, sebemotivace, empatie a sociální dovednosti, kontexty emocionální inteligence a příklady

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času