Efektivní komunikace (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:23. 10. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Seminář se zabývá funkčním nastavením předpokladů a zásad k úspěšné komunikaci s rodiči žáků, s kolegy, s nadřízenými a podřízenými pedagogickými zaměstnanci, atd. Předkládá informace o důvěryhodnosti mluvčího, přesvědčivosti sdělení, zaujetí posluchačů, překonávání námitek, udržení pozornosti a nejčastějších bariérách v komunikaci. Ukáže návod, jak redukovat konflikty kolem sebe, jak využít čas a energii na příjemnější rozhovory a získat otevřenější a pevnější vztahy s lidmi, kteří jsou důležití k vzájemné spolupráci. Navíc pracovní dny pedagogických zaměstnanců se můžou proměnit i v lepší pracovní výsledky a příjemné mezilidské vztahy. Seminář představuje metody k získání větší jistoty při komunikaci, k úspěšné argumentaci a seznamuje se strategii úspěšné argumentace.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Redukovat konflikty kolem sebe, poskytnout návod, jak využít čas a energii na příjemnější rozhovory a získat otevřenější a pevnější vztahy s lidmi, kteří jsou důležití k vzájemné spolupráci.

 

Účastníci semináře:

  1. poznají úskalí sociální komunikace
  2. získají větší jistotu při komunikaci s problémovými jedinci
  3. naučí se úspěšně argumentovat
  4. seznámí se s pravidly komunikace
  5. naučí se techniku prosazování oprávněných požadavků, techniku aktivního naslouchání, vyjednávání a projednávání
  6. získají vyšší sebevědomí

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času