Motivace k vyrovnanému pracovnímu a osobnímu životu (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:22. 01. 2025
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Seminář věnuje pozornost pedagogům, kteří chtějí přestat čekat na lepší zítřky a chtějí si užívat každého přítomného dne. Naučí se šířit pohodu a spokojenost doma i na pracovišti a na konkrétních příkladech se dozví, jak harmonizovat prostředí kolem sebe. Také se budou umět snáze vypořádat s pocitem, že čas rychle plyne a nestíhají mnoho věcí. Naučí se zpomaleně vnímat čas, snižovat stres a užívat si každodenní životní přihrávky. Uvidí pozitiva i v negativních vztazích kolem sebe, najdou smysluplnost ve všem, co jim život přináší a naučí se taky rozšiřovat svojí komfortní zónu. Toto vše jim bude vysvětleno na imaginárním tzv. Šestistěnů, kterého jsme všichni součásti a vytváříme si v něm naše postoje k určitým situacím.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře je představit motivační stimuly, které ukážou unaveným učitelům, cestu, jak setrvat ve své profesi, jak se cítit šťastně v práci i doma a šířit vnitřní pohodu kolem sebe. Motivace, sebepoznání, sebeúcta… jsou základní faktory, se kterými by měl každý učitel umět pracovat, což se pozitivně projeví v jeho budoucích interakcích s vnějším světem. Cílem je taky otevřít dveře do kvalitního života s novou budoucnosti založenou na dobrých vztazích se svým okolím, a především sám se sebou.

 

Účastníci semináře:

  1. seznámí se se základními pomyslnými opory, které potřebují pro harmonický život (tzv. ŠESTISTENbudoucnost, 2. přítel, 3.rodina, 4.práce, 5.základna, 6.duchovno)
  2. naučí se užívat si každodenní přítomný čas
  3. naučí se harmonizovat prostředí kolem sebe a šířit pohodu a spokojenost doma i v práci
  4. poznají návod, jak co nejlépe pracovat sám se sebou
  5. získají návody, jak snižovat stres a jak si vytvářet komfortní prostředí, či vlastní vnitřní rovnováhu

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času