Základy osobnostně sociálního rozvoje (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:11. 12. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Seminář se zaměřuje na rozvoj osobnosti a profesionálních předpokladů pro všechny pedagogy. Cílem je zprostředkovat možnost sebereflexe a podporovat formování jejich profesní identity, trénovat sebepoznání a rozvíjet zdravé sebevědomí. Témata budou zaměřena především na vlastní sebeuvědomování, na etickou a morální úroveň učitelské, manažérské a jakékoliv jiné profese. Zdůrazní úkol a postavení člověka v procesu pracovního i v procesu osobního života a zaměří se na budování vztahů s vnějším světem. Seminář představuje metody k získání důvěry k sobě i vnějšímu světu, poskytuje návody, jak pracovat sám se sebou, aby dokázal zkvalitňovat nejen svůj profesní, ale i osobní život.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Zprostředkovat možnost sebereflexe a podporovat formování profesní identity lidí, trénovat sebepoznání a rozvíjet zdravé sebevědomí.

 

Účastníci semináře:

  1. podívají se na současný stav postoje lidí k vnějšímu světu z pohledu osobních zkušeností lektora (z pozice učitele, ředitele, inspektora a VŠ pedagoga)
  2. seznámí se s přístupem ke vlastnímu sebepoznání a se zdroji pohledu na vlastní osobu
  3. poznají návody, jak co nejlépe pracovat sám se sebou a jak formovat a rozvíjet vlastní vůli
  4. získají návody, jak smysluplně hospodařit se svým pracovním i osobním časem
  5. naučí se vidět a rozvíjet to, co dokážou nejlépe dělat a netrápit se nad tím, co je nad jejich sily
  6. seznámí se se strategii, jak úspěšně dosahovat své cíle a jak přistupovat k vlastnímu rozvoji

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času