Wellbeing: Jak ovlivnit životy učitelů k harmonické rovnováze, bezpečnosti a stabilitě (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:09. 10. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Teoreticko – praktický vzdělávací program je určen pedagogům, kteří chtějí své životy dobře a kvalitně žít, kteří se chtějí nadchnout pro to, co je naplňuje, kteří chtějí navazovat a žít kvalitní profesní i osobní vztahy. Součástí programu je komplexní seznámení účastníků s metodami, jak získat subjektivní spokojenost, pocit štěstí a úspěšnosti a jak v sobě prohloubit hlubší aspekty dobře prožitého pracovního i osobního života.

 

Součástí programu je i seznámení účastníků s metodami, jejichž cílem je:

 

 • motivovat a vést k nadšení pro to, co je naplňuje a co mají možnost dělat každý den
 • motivovat a vést k naplňování svých vlastních potřeb a žít kvalitní vztahy pracovní i osobní
 • motivovat a vést k naplňování potřeb bezpečí a stability vlastních financí
 • motivovat a vést k vyrovnanosti duševního a fyzického zdraví a celkové fyzické kondice

a to vše v sounáležitosti se sociálním prostředím, ve kterém se pohybuje.

 

Obsahem programu jsou tato témata:

 

 1. SMYSLUPLNOST
 2. VZTAHY
 3. FINANCE
 4. ZDRAVÍ
 5. SPOLEČNOST

 

Jednotlivé oblasti se vzájemně ovlivňují a uvědoměním si této propojenosti je možné zvýšit jejich dopad na celkovou životní spokojenost.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Představit metody, jak získat subjektivní spokojenost, pocit štěstí a úspěšnosti a jak v sobě prohloubit hlubší aspekty dobře prožitého pracovního i osobního života. Zprostředkovat možnost sebereflexe, trénovat sebepoznání a rozvíjet zdravé sebevědomí.

 

Účastníci semináře:

 1. se seznámí s programem zaměřeným na 5 oblastí – smysluplnost, vztahy, finance, zdraví a společnost
 2. účastníci získají návod a motivaci, jak žít naplno a smysluplně
 3. dojdou k pochopení, že smysluplnost života se dá získat v momentě, když je člověk spokojený a prospívá ve všech oblastech welbeing
 4. toto vzdělávaní jim ukáže, že každý člověk může sám ovlivňovat jednotlivé oblasti svého wellbeing rozličnými způsoby: trávením času s přáteli, sportem a cvičením, rozumným využíváním svých finančních prostředků nebo aktivním přístupem k vlastní kariéře a prostředí, ve kterém žije

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času