WEB 263 SPOLUPRÁCE PEDAGOGA A ASISTENTA PEDAGOGA – webinář 11.10.2024, 9:00–12:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:11. 10. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Vzdělávací seminář se zaměřuje na problematiku efektivní spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga. Součástí jsou také případové studie, struktura a metodika vzájemné spolupráce. Kromě toho účastníci také vytvářejí svůj vlastní návrh optimální spolupráce, součástí je také diskuze. 1. HODINA – seznámení se základními pojmy, pedagog, asistent pedagoga, pravidla jejich vzájemné spolupráce, struktura a metodika této spolupráce 2. HODINA – asistent pedagoga jaké nedílná složka inkluzivního pojetí výchovně vzdělávací soustavy, jeho pravomoci, jeho úkoly, jeho postavení v rámci práce s třídním kolektivem, komunikace s rodiči, případová studie 3. HODINA – časté problémy v souvislosti s inkluzivním pojetím, v této hodině se zaměřujeme na problematiku poruch chování, tvorba vlastního návrhu vzájemné spolupráce pedagog a asistenta pedagoga 4. HODINA – evaluační hodina a uvedení dalších možných technik, které mohou účastníci využívat, dále je zde prostor pro debatu, zodpovídaní otázek, součástí této hodiny je také evaluace.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je seznámit účastníky s problematikou spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga. Cílem je především to, aby účastníci byli schopni sami navrhnout strukturu této spolupráce a realizovat ji v prostředí školní třídy. Součástí je hlavní problémy, které souvisí právě s inkluzí a možnosti, jak tyto problémy řešit ve vzájemné spolupráci pedagoga a asistenta pedagoga.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitel – metodik prevence
výchovní poradci
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně