WEB 264 SELEKTIVNÍ A INDIKOVANÁ PREVENCE – webinář 18.10.2024, 9:00–12:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:18. 10. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Obsahem je selektivní a indikovaná prevence, v první části seznámíme účastníky s tím, co to je vlastně selektivní a indikovaná prevence, jaké jsou jejich formy, kdy se využívají, jaké jsou jejich klady i zápory, kromě toho si účastníci budou sebezkušenostní formou seznámeni s těmito formami prevence. Upozorňujeme, že cílem semináře je seznámení účastníků s obsahem selektivní a indikované prevence, k jejímu provádění je nutné specializační studium. HODINA – teoretické vymezení, co to je selektivní a indikovaná prevence, jaké jsou jejich nástroje, jakým způsobem je zařadit do preventivních aktivit na škole. HODINA – selektivní prevence jako forma řízení vztahů ve třídě i ve škole, součástí je praktická ukázka formy selektivní prevence. HODINA – reflexivní část, debata nad praktickou ukázkou, lektor upozorňuje na další možnosti, které přináší selektivní prevence, účastníci pomocí sebezkušenosti se seznamují s programem selektivní prevence. HODINA – závěrečná debata a reflexivní část, odpovědi na dotazy. Závěrečná hodina je o zjištění toho, co si z tohoto vzdělávání odnášejí účastníci. Následně se vede debata, lektor odpovídá na další dotazy účastníků

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je seznámit účastníky s tím, co to je vlastně selektivní a indikovaná prevence, jaké jsou výhody toho, pokud se tyto formy prevence zařadí do života školy. Součástí jsou také praktické ukázky, kdy účastníci jsou seznamování pomocí sebezkušenosti s tím, co to je vlastně selektivní i indikovaná prevence
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitel – metodik prevence
výchovní poradci
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně