WEB 265 ŠIKANA, KYBERŠIKANA – webinář 31.10.2024, 9:00–12:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:31. 10. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Šikana a kyberšikana jsou bohužel součástí každé školy, cílem semináře je seznámit účastníky s těmito nežádoucími sociálně patologickými jevy, kromě toho ale také nabízí možnosti řešení, zejména v oblasti preventivního působení. Co se týká kyberšikany, tak tak je vzhledem k online výuce velmi častým problémem ve školách. HODINA – úvod, seznámení se základními pojmy – šikana, kyberšikana, jaké jsou možnosti řešení, HODINA –     případové studie, jak pracovat s třídním kolektivem v oblasti prevence na šikanu HODINA – metodika, jak čelit šikaně a kyberšikaně, jak nastavit procesy a pravidla, které snižují výskyt těchto jevů na škole HODINA – evaluační hodina se zaměřením na možnosti práce s třídním kolektivem, celou školou, pedagogickým sborem, uvedení dalších možných technik, které mohou účastníci využívat, dále je zde prostor pro debatu, zodpovídaní otázek, součástí této hodiny je také evaluace, využívá se také metoda kruhu.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je seznámit účastníky s problematikou šikany a kyberšikany, s možnostmi, jak tuto problematiku řešit v rovině preventivního působení, máme na mysli práci s třídním kolektivem, ale také i s celkovým nastavením metodiky v rámci školy, práce s pedagogickým sborem. Součástí jsou také praktické ukázky práce s třídním kolektivem.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitel – metodik prevence
výchovní poradci
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně