WEB 266 Dějiny práva v českých zemích do roku 1618 – webinář 18.10.2024, 10:00–13:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:18. 10. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Webinář je zaměřen na dějiny práva na území dnešní České republiky od počátku do roku 1618. Cílem je seznámení s vývojem právních institutů v době středověku a novověku pomocí právních dokumentů. Kromě studia textů se účastníci seznámí i s právními aspekty běžného života u nás v dobách minulých (otázky manželství, dosažení zletilosti, smluvní právo, ale i právo trestní). Význam práva v českých dějinách, základní instituty (1 vyučovací hodina) Vývoj práva státního – základní dokumenty českého státu prizmatem právního historika (1 vyučovací hodina) Přestávka 30 minut Středověké a novověké osobní, manželské, rodinné a smluvní právo, trestní právo (2 vyučovací hodiny) Konkrétní témata mohou být upravena nebo změněna s ohledem na složení posluchačů a jejich potřeby.

Doplňující informace:

Cíl akce:Doplnění mozaiky českých dějin o právní stránku věci.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně