WEB 267 Problémové chování žáků aneb mám ve třídě „lotra“ – webinář 08.01.2025, 9:00–14:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:08. 01. 2025
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
Základem je pochopit, z jakého důvodu se dítě chová problematicky a na základě tohoto k němu přistupovat. Povíme si, jakým způsobem dítě motivovat, jak ho chválit a jak správně užívat efektivní zpětnou vazbu. Rovněž si povíme, jak pracovat s třídními pravidly. Součástí semináře jsou i vybrané kazuistiky „problémových“ žáků a případové studie. Úvod – seznámení, vzájemná očekávání ½ hodiny Dítě a jeho emoce, jak s nimi pracovat ½ hodiny Efektivní komunikace: kooperativní nastavení  1 hodina Přestávka 30 minut Příklady z praxe, případové studie 1 hodina Efektivní zpětná vazba 1 hodina Přestávka 30 minut Motivace, pochvala (jakým způsobem vhodně motivovat děti ke spolupráci, jak vhodně užívat pochvalu) ½ hodiny Konstruktivní kritika žáka: jak na ni ½ hodiny Jak nastavit třídní pravidla a řešit jejich porušení  ½ hodiny Závěrečná reflexe, diskuze ½ hodiny

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem tohoto programu je naučit se efektivně řešit problémové chování žáků ve třídě.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitel – metodik prevence
výchovní poradci
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně