WEB 271 Vytvoření systému pro Řízení rizik krok za krokem – webinář 14.11.2024, 09:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:14. 11. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Vysvětlení základních pojmů v kontextu organizace, postup implementace systému, / proces řízení rizik. Použité techniky a aktivity: Prezentace, diskuse, výměna zkušeností, praktické příklady, identifikace rizik pro konkrétní organizaci nebo projekt (práce ve skupinkách s konzultacemi lektora), příklady analýzy rizik a stanovení strategií jejich řízení, ukázka výstupů (mapa rizik, karta rizika, risk report). vysvětlení základních pojmů z oblasti řízení rizik v kontextu organizace 30 minut přínos systému pro řízení rizik pro různé typy organizací, typické zainteresované strany a jejich cíle 30 minut proces řízení rizik a vazba na finanční plánování 45 minut Přestávka 30 minut postup implementace systému pro řízení rizik v organizaci 45 minut klíčové role zaměstnanců tvořících systém pro řízení rizik v organizaci a jejich úkoly 45 minut Přestávka 30 minut ukázka identifikace rizik, práce s katalogem rizik, práce ve skupinkách 45 minut analýza a hodnocení rizik, vytvoření mapy rizik, přiřazení významnosti a priorit rizikům, práce ve skupinkách 45 minut Přestávka 30 minut stanovení strategií pro řízení rizik včetně praktických příkladů 45 minut reporting a monitoring rizik 30 minut

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci by měli být díky získaným informacím, znalostem a dovednostem schopni navrhnout funkční systém pro řízení rizik v organizaci, s jejímiž cíli a procesy jsou seznámeni. Součástí systému je stanovení priorit při řízení rizik a jejich reporting klíčovým zainteresovaným stranám včetně vedení dané organizace.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitel – metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně