WEB 272 Od proteinu k biologické léčbě. – webinář 08.01.2025, 9:00–12:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:08. 01. 2025
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Přednáška, diskuse s účastníky, úvahy nad problémy z praxe obecná definice bioléčiv a jejich srovnání s klasickými léčivy (tzv. malými molekulami)                                                                                                           (1 hodina) osvěžení základních informací o syntéze a struktuře proteinů, specifika výrobního postupu bioléčiv, rekombinantní proteiny                                                         (1 hodina) Přestávka 30 minut konkrétní příklady a mechanismus účinku bioléčiv inzulin jako historicky první bioléčivo protilátky – nejrychleji se rozvíjející oblast bioléčiv – léčba nádorových a autoimunitních onemocnění vakcíny (hepatitida B, rakovina děložního čípku, chřipka, covid-19 apod.) léčba poruch srážlivosti krve rychlé shrnutí dalších oborů využívajících bioléčiva                       (2 hodiny) závěrečná diskuse

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem vzdělávací akce je zasvětit účastníky do základů biologické léčby, tedy do základů oboru, který v posledních letech zásadním způsobem nabývá na důležitosti. Důraz je kladen hlavně na správné pochopení významu pojmu „biologická léčba“, který je v současné době velmi často používán nepřesně. Objasněna bude celá řada specifik, která jsou s tímto typem terapií úzce spojena, a to v kontextu aplikovaných biotechnologií.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně