WEB 274 Čtenářskou dílnou ke čtenářské gramotnosti 13.11.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:13. 11. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Dílna čtení je jedna z možných cest, jak se žáky v hodinách českého jazyka hledat smysl čtení. Nezdůrazňuje rozdíly v technice čtení. Žáci nejsou zkoušeni ze čtení, pracují individuálním tempem. O své knize a o pocitech, které žáci při čtení mají, mohou diskutovat s ostatními. Vytváří si záznamy o četbě, ke kterým se mohou vrátit a připomenout si myšlenky a pocity, které je při četbě provázaly. Dílna čtení má velký vliv na utužení třídního kolektivu, při rozhovorech o četbě se setkávají vždy nové dvojice žáků a tím dochází k jejich lepšímu vzájemnému poznávání. Cíle dílny čtení · rozvíjení vědomého čtenářství · vytváření kladného vztahu k vlastní četbě · motivování k celoživotnímu učení · podpořit kladné vztahy v kolektivu třídy, pracovat s textem, zpracovávat informace,       vyjadřovat názory ke čtenému textu · seznámit žáky s knižním fondem školní knihovny Témata: Čtenářská dílna – význam, pravidla, výhody, nevýhody                                         45 min Výběr knih pro čtenářskou dílnu                                                                              45 min Inspirace pro čtenářskou dílnu – prostředí, křeslo pro hosta                                    45 min Záznamy o četbě – formy zápisu dle čtenářské úrovně                                          135 min Rozhovory o četbě  – třífázový rozhovor, překřížené skupiny                                 90 min                            

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci semináře rozšiřují a zvyšují své pedagogické dovednosti v oblasti čtenářské gramotnosti. Získávají přehled didaktických a metodických postupů, kterými lze žáky motivovat, zaujmout a vést ke čtenářské gramotnosti.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně