WEB 275 Jak učit gramatiku bez terminologie – webinář 11.12.2024, 9:00–12:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:11. 12. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Tento seminář se zaměří na gramatické aktivity ve třídě, které jsou poutavé a produktivní, ale nespoléhají na terminologii. Tento seminář umožní učitelům přemýšlet o gramatice jako o aktivní složce jazykového vzdělávání, nikoli jen o něčem, co se má naučit nazpaměť. Seminář bude využívat hry, aktivity a kooperativní učení ke stimulaci zájmu studentů. Teorie a metodika (45 min) Aktivity do třídy (90 min) Učitelé připraví a předvedou své vlastní učební plány obsahující součásti semináře (45 min)

Doplňující informace:

Cíl akce:Učitelé si zopakují teorii komunikativní třídy. Učitelé dostanou aktivity, hry a učební materiál, aby mohli aktivně zapojit studenty do tvorby jazyka.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
výchovní poradci
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně