WEB 277 Time Management (rozvoj osobnosti) – webinář 10.10.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:10. 10. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
„Tvůj život je výsledkem rozhodnutí, které děláš, pokud se Ti Tvůj život nelíbí, je čas vybrat si lépe.“ V osmi hodinách budou posluchači seznámeni s tématem Time Management a souvisejícími pojmy.   úvod do Time Managementu a sebepoznání, druhy pracovních typů (modely práce) a jejich problematické oblasti; (45 minut) work-life balance, jak zvládat stres; (45 minut) Přestávka 30 minut analýza současného stavu (osobnostní SWOT analýza); (45 minut) stanovování cílů (směr a určení cílů, osobní referenční rámec, analýza činností); (45 minut) Přestávka 30 minut znaky špatného řízení času a jak je eliminovat (rozbor výsledků analýzy činností se SWOT analýzou, kvadrant důležitosti a naléhavosti, revize činností dle osobního referenčního rámce, identifikace „zlodějů času“ a jejich eliminace); (45 minut) vlastní řízení času (plán – roční, měsíční, týdenní – dle daných cílů), jak zvýšit vlastní produktivitu práce, delegování, prokrastinace, (45 minut) Přestávka 30 minut systémy Time Managementu, správné návyky – motivace pro změnu hodnot / postojů / dosavadních návyků; (45 minut) diskuze, shrnutí, závěr. (45 minut)

Doplňující informace:

Cíl akce:V osmi hodinách budou posluchači seznámeni s tématem Time Management a souvisejícími pojmy. Naučí se správně plánovat svůj čas, rozhodovat se, zda jsou dané úkoly pro ně důležité či nikoliv.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:výchovní poradci
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ