ZSV 88 Autorské právo v praxi škol 06.12.2024, 9:00–14:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:06. 12. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
Kurs obsahuje přehled institutů českého autorského práva se zaměřením na potřeby praxe základních a středních škol. Přehled právní úpravy je doplněn příklady z praxe, nabyté znalosti budou ověřeny závěrečným testem s následnou diskusí správných odpovědí. Autorské právo, pojem, předmět (1 hod) Autor a jeho práva (1 hod) Přestávka 30 minut Obsah a omezení autorského práva (2 hod) Přestávka 30 minut Díla se zvláštním režimem, ochrana autorského práva (2 hod)

Doplňující informace:

Cíl akce:Absolvent kursu by měl být schopen identifikovat předměty autorskoprávní ochrany ve své práci – fotografie, grafika, software, zvukové nahrávky, audiovizuální díla, texty učebnic, měl by být schopen zvážit možné dovolené způsoby nakládání s těmito autorskými díly a aplikovat je při své práci – tvorba prezentací, e-learningu, pomůcek do výuky apod.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně