WEB 285 Stres a jeho zvládání 13.12.2024, 9:00–12:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:13. 12. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Představení stresu a jeho působení na jednotlivé složky osobnosti. Seznámení s technikami, jak se se stresem vyrovnávat a které je možné využít při edukaci žáků v této oblasti, ale i seberozvoje. Teorie stresu (eustres, distres, stresory, psychosomatika) – 60 min vysvětlení stresové reakce a objasnění jednotlivých fází poplachová reakce (útok, útěk, strnutí), působení na tělo směrem zrychlení a útlumu fáze adaptace a vyčerpání, propojení s místem diateze a mapováním tohoto místa ve svém běžném životě psychosomatika vyplývající z diateze, osobnostní profil vedoucí k zvýšenému působení stresu – chování typu A, B, C, D a jeho diagnostika Interpretace stresu – flow, zóna rozvoje, moje stresory – mapování a seznámení s měřením dle škály Holmes a Rahe Tvorba copingových strategií – 30 min Vysvětlení oblastí copingových strategií, vyhodnocení vlastních strategií a vlivu stresu ve smyslu životních událostí, resp. burn-outu v profesi Mapování malcopingových strategií ve vlastním životě   Práce s myšlením, emocemi a chováním, které jsou stresem ovlivněny – 60 min Multikauzální model stresu a nácvik jednotlivých technik jeho zvládání: –práce s tělem (dechová cvičení, relaxace, focusing, autogenní trénink, terapie smíchem, mindfulness) –práce s myšlením (restrukturace myšlenek, nocebo efekt, vliv sociální role, time management, asertivita) –práce s emocemi (teorie emocí, technika semaforu, přijmutí, desenzibilizace)   Tvorba krizového plánu a plánu pomoci ve svém životě či profesi – 30 min siťování pomoci ve svém okolí, ujasnění zdrojů podpory, doporučené mobilní aplikace, ale také odborné organizace, telefonní linky pomoci tvorba krizového plánu individualizovaná na jednotlivce, diskuze nad tématem, rozbor osobních kazuistik

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámit se s psychologickými technikami pro zvládání stresu, zprostředkovat podklady pro psychoedukaci žáků v oblasti zvládání stresu, vědět, jak uplatnit tyto techniky ve vlastním životě
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:výchovní poradci
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ