PP 636 Motivační teorie v praxi, osobní motivační diagnostika – webinář 28.11.2024, 09:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:28. 11. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Vysvětlení pojmů z oblasti motivačních teorií, osobní motivace. Možnosti motivační diagnostiky a její využití v organizaci. Budování atmosféry otevřenosti a důvěry. Použité techniky a aktivity: Prezentace, diskuse, výměna zkušeností, praktické příklady, řešení aktuálních problémů členů výukové skupiny, ukázková vyhodnocení a skupinová práce. ¨ vysvětlení základních pojmů; důvody odlišné individuální motivace a chování 30 minut Herzbergova dvoufaktorová motivační teorie a její praktické uplatnění 30 minut faktory nepůsobící jako motivace vs. skutečné motivátory: jak je rozeznat?  30 minut Přestávka 30 minut motivace a její vliv na výkon, výkonnost, osobní zodpovědnost a odvahu při rozhodování 30 minut využití motivace jako konkurenční výhody: motivace jako prostředek k porozumění mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, zvýšení spokojenosti zaměstnanců 30 minut Přestávka 30 minut motivační diagnostika – ukázkové vyhodnocení a skupinová práce; využití diagnostiky vedoucími pracovníky nebo pracovníky personalistiky (lidských zdrojů); ukázka řízeného rozhovoru, jeho cíle a využití při rozvoji organizace a jednotlivých členů týmu 2×45 minut Přestávka 30 minut firemní kultura a její vliv na osobní motivaci zaměstnanců, typy kultur, jejich srovnání a možnosti využití 45 minut motivační diagnostika jako výchozí bod individuálního osobního rozvoje; využití nástrojů a různých typů dodatečného vzdělávání a rozvojových úkolů 30 minut srovnání různých metodik zabývajících se motivací a možnosti jejich využití 30 minut

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci by měli být díky získaným informacím, znalostem a dovednostem schopni uvědomit si faktory, které u nich působí motivačně, a propojit je s cíli daného týmu či organizace. Dále nalézt priority, které mají vliv na jejich osobní spokojenost v pracovním prostředí, a jejich aktuální hodnocení; uvědomit si možnosti a formy komunikace s nadřízenými s cílem vyjednat zlepšení v těchto klíčových oblastech. Vedoucí pracovníci a personalisté mohou zlepšit práci se zaměstnanci díky zkvalitnění přijímacích rozhovorů, ročních rozhovorů a stanovování nových osobních cílů a ukazatelů výkonnosti. Naučí se rozpoznávat potenciál svůj i svých kolegů a tím maximalizovat jeho využití.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:výchovní poradci
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ