PP 641 Komunikace se složitější druhou stranou 28.11.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:28. 11. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Komunikace je velkou součástí našeho života a dost významně se podílí na naší kvalitě života, protože ovlivňuje naše vztahy a interakci s druhými, ať již jde o vztahy osobní nebo pracovní. Každé jednání je jiné, vždy v jednání však uplatňujeme určité vzorce, které vedou k úspěšnému zakončení. Cílem workshopu je objasnit a uvědomit si vzorce jednání, které vedou k úspěšnému jednávání v každodenním životě, zejména se složitým (problematickým) „protějškem“. Zároveň tyto vzorce jednání naroubovat na naše osobní nastavení. Kurz je veden tak, aby co nejjednodušším způsobem posluchačům kurzu ukázal cestu a návod, jak lépe a účinněji ve svých každodenních interakcích jednat, zejména v těch, které jsou složitější a také to nacvičit. Kdo je připraven není tak moc překvapen. Ukotvení (se) do své vlastní role a pozice (moje role a odpovědnosti – přesné vymezení – v rámci mé interakce s druhým) 2 vyuč.hodiny Problematická druhá strana (kdo to je, její znaky, podle čeho ji poznáme) 2 vyuč.hodiny Vysvětlení, proč je tato interakce složitá (viz vývoje mozku, trauma) 1,5 vyuč.hodina Praktické tipy a ukázky jak (se svým) problematickým/složitým protějškem komunikovat, aby člověk zůstal profesionální a posunoval debatu tam, kam má jít 2,5 vyuč.hodiny

Doplňující informace:

Cíl akce:Rozvoj vlastní asertivity a komunikačních dovedností i interakci s problematickou/složitou druhou stranou
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:výchovní poradci
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ