PP 644 Emoční, sociální a praktická inteligence a její rozvoj – webinář 17.10.2024, 9:30–12:45

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:17. 10. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Emoční inteligence hraje klíčovou roli v dosažení životního úspěchu. Intelekt není jen IQ, seznamujeme se s teorií vícečetné inteligence ve školní praxi.  Cesta k úspěchu vede skrze rozvoj inteligence sociální, praktické, které jsou samostatnými moduly inteligence emoční.  Emoční inteligence má význam v prevenci rizikového chování, učí dobrým vztahům, které mají klíčový význam v životě člověka. Usnadňuje také fungování a zlepšuj klima třídního kolektivu. Odborníci uvádí pět základních bodů k dosažení trvalého úspěchu. Které to jsou? Jakou formou k nim vést žáky? Co mají tyto body společného?   Program je doplněn praktickými návody a kazuistikami a zkušenostmi z praxe lektorky. Forma prožitkové pedagogiky.  Emoční inteligence – teoretický úvod, teorie vícečetné inteligence podle Gardnera 1hod. Jak tento model využívám / mohu využít v praxi pedagoga. Rozvíjíme emoční, sociální a praktickou inteligenci – metody z praxe (včetně, empatie, asertivity , prosociálnosti)  1 hod. S ohledem na formu webináře se zaměříme na formu identifikace emocí, písemná forma, krátké shrnutí a vyjádření on-line, projev empatické reakce ke sdělení kolegů nebo lektorky podle potřeby. Jak můžeme rozvíjet empatii u žáků? Projevuje se i v on-line komunikaci? V čem je rozdíl při komunikaci tváří tvář? ( sdělení 1 větou, slovem) Přestávka 30 minut – po krátké přestávce shrnutí projevů praktické inteligence, které jsme mohli vnímat / nevnímat v rámci své činnosti o přestávce  – Co vnímáme u žáků? Jak to rozvíjíme? Pět kroků k trvalému úspěchu – výstup do praxe 1 hod – představení modelu a  implementace do reálné situace ( propojení s prosociálním chováním) – tedy forma postojů, vzájemné podpory – co  vidím/ nevidím v prostředí třídy – vstup do závěrečné hodiny Jak řešit problémy – hledání cest v konkrétním školním kolektivu 1 Hod.  Shrnutí otázek, nápadů, které mi seminář přinesl, otevřel. Škola může volit formu pokračování . spirálovité prohloubení.

Doplňující informace:

Cíl akce:Učitel umí pomoci žákům v rozvoji emoční, sociální a praktické inteligence, využít dovedností ke stmelení školního kolektivu.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:výchovní poradci
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ