PP 647 Mediální výchova: Fake news, desinformace a bezpečné chování v online prostoru 09.01.2025, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:09. 01. 2025
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Abychom mohli kriticky zhodnotit důvěryhodnost informací z médií, je potřeba rozumět tomu, jak fungují a jaké zájmy se v jejich práci projevují. Kurz „Mediální výchova: Fake news, desinformace a bezpečné chování v online prostoru“ je proto zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností pro rozpoznávání a interpretaci dezinformace a fake news. Zároveň v rámci této akci budou představeny nástroje a techniky, které posluchači kurzů mohou používat k vyhodnocení důvěryhodnosti zpráv objevujících se v mediálním prostoru. Základní pojmy a termíny: fake news, dezinformace, hoax, konspirace, manipulace, propaganda – 1 vyučovací hodina Barthova teorie mýtu a její aplikace na analýzu dezinformace – 1 vyučovací hodina Metody fixace názorů a přesvědčení dle Ch. S. Peirce a jejich aplikace na analýzu nepravdivých zpráv.- 1 vyučovací hodina Současné metody odhalování falešných zpráv – 2 vyučovací hodiny Sémioprostor nepravdivých zpráv a dezinformace v kontextu tištěných a elektronických médií – 1 vyučovací hodina Sémióza nepravdivých zpráv ve znakovém prostředí internetu – 1 vyučovací hodina Algoritmus analýzy fake news, dezinformace a propagandy – 1 vyučovací hodina

Doplňující informace:

Cíl akce:Hlavním cílem akce je poskytnutí posluchačům základní vědomosti o cílech, metodách a postupech mediální komunikace a specifických forem cílené diskomunikace a dezinformace, směřujících k utváření veřejného mínění. Ovládnutím technik analýzy dezinformace a nepravdivých zprav se zvyšují kritické myšlení  a analytické  schopnosti účastníků kurzu.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
psychologové
učitelé speciálních škol
učitel – metodik prevence
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně