PP 648 Proč si vést své profesní portfolio a co by mělo obsahovat? 07.11.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:07. 11. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Společně budeme hledat odpovědi na otázky, proč by si učitelé měli vést svá profesní portfolia, co by si do nich měli/mohli vkládat a jak by s nimi mohli pracovat. Budeme se zabývat tím, že profesní portfolia mohou sloužit jako nástroj zpětné vazby a rozvoje učitele, jako nástroj reprezentační i jako nástroj hodnotící (zejména ve vztahu k nastavenému kariérnímu řádu). V neposlední míře se budeme zabývat strukturou profesního portfolia i tím, co by se do nich mělo vkládat ve vztahu k „Rámci profesních kvalit učitele“ (NÚV).   Přehled témat: formativní hodnocení vnější x vnitřní motivace k učení rámec profesních kvalit učitele profesní portfolio – podoba + různé fáze jeho tvorby, obsah, přínosy pro učitele   Přehled metod: prezentace a interpretace výzkumů SWOT analýza Kolující flipy diskuse reflexe prožitková reflexe pedagogická plánovací metody přenosu poznatků do praxe evaluační metody   Forma: Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu: představení tématu a cílů semináře představení lektora a účastníků snos myšlenek na téma: Co umíme? pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…) práce s Rámcem profesních kvalit učitele – co už máme, co bychom mohli vložit do svých portfolií analýza ukázek společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným nápadům

Doplňující informace:

Cíl akce:Každý účastník by na konci semináře měl: vlastními slovy popsat, k čemu je dobré mít své profesní portfolio popsat, co by mohlo/mělo profesní portfolio obsahovat popsat, jak s profesním portfoliem pracovat  
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitel – metodik prevence
výchovní poradci
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně