PP 650 Syndrom vyhoření u pedagogů, aneb jak nevyhořet 09.01.2025, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:09. 01. 2025
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Tento praktický seminář je zaměřen na učitele a pomáhající profese, kterým nejvíce hrozí syndrom vyhoření. Úvod budeme věnovat teorii (příznaky, fáze, diagnostika). Většinu času budeme věnovat kazuistikám, na kterých si ukážeme, jak k syndromu vyhoření dochází, ale především jak ho léčit a jak mu zamezit. Čekají Vás základy psychohygieny a praktické ukázky z praxe.  Úvod do problematiky syndromu vyhoření, definice základních pojmů 1 hodina Fáze syndromu vyhoření (jak vzniká) 1 hodina Příčiny ztráty profesionálního zájmu 1 hodina Možnosti pomoci a řešení (jakým způsobem bojovat proti syndromu vyhoření) 2 hodiny Kazuistiky 1 hodina Praktická cvičení 1 hodina Shrnutí, závěr, diskuse 1 hodina

Doplňující informace:

Cíl akce:Tento seminář si klade za cíl poskytnout učitelům, vychovatelům, asistentům pedagoga, teoretický rámec k tématu „Burnout syndromu“. Zároveň je prakticky zaměřený a jeho hlavním smyslem je nabídnout účastníkům možnosti pomoci, a především představit účinnou prevenci proti ztrátě profesionálního i osobního zájmu.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:výchovní poradci
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ