PP 651 Moderní metody a aktivity do výuky 11.10.2024, 10:00–17:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:11. 10. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seminář představuje moderní výukové metody, které napomohou učitelům aktivizovat své žáky a studenty. Klade si za cíl vybavit účastníky portfoliem metod, které budou po drobné modifikaci aplikovatelné právě v jejich předmětu. Každá z nabízených aktivit vychází z dlouholetých zkušeností lektorů a také je pevně zakotvena v současné strategii moderního vyučování. Metody se opírají o formativní hodnocení, responzivní výuku, ale také se soustředí na jednu podstatnou věc ve výuce – lidský faktor. Ačkoliv jsou metody situovány primárně na žáka, klademe si za cíl, abychom představili takové aktivity, které zásadně zpříjemní výuku i učitelům a budou respektovat jejich styl výuky. Workshop mimo mnoha dalších metod nabídne například: Speed dating – Známá aktivita se zaměřením na mluvení, gramatiku i slovní zásobu. V této aktivitě mluví opravdu všichni studenti skoro celou hodinu. 4 nápovědy – Soutěž zaměřená na procvičení časů. Kvízy – Ukážeme si různé varianty zábavných kvízů. Variace televizních pořadů  – V semináři ukážeme, jak lze do výuky implementovat televizní soutěže (5 proti 5, Na lovu, Chcete být milionářem, Riskuj atd.)   Seminář má za cíl seznámit účastníky s množstvím aktivit, které se jim jistě budou zdát zajímavé, aktivizující ale v některých případech třeba až příliš radikální. Proto bude v semináři dostatečný prostor pro diskuzi, aby se učitele zkusili sami zamyslet nad tím, jak konkrétní aktivity modifikovat, aby se jim hodily přímo do jejich výuky na konkrétní třídu. Obsah vychází z publikací jako je např. Zavádění formativního hodnocení, Responzivní výuka, Co funguje ve třídě či Efektivní výukové nástroje pro učitele. Nedílnou součástí je také osobní zkušenost lektorů se zmíněnými aktivitami.  

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je, aby se účastníci seznámili s moderními aktivizačními metodami, které vychází z nejaktuálnějších poznatků o výuce. Absolvent semináře by měl být schopen začít svou výuku lehce obměňovat, aby více vycházel vstříc žákům ale i sobě samému. Cílem je tedy nejen obohatit výuku o nové metody, ale také ukázat nové přístupy, které usnadní učitelům jejich výuku.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně