PP 655 KOMUNIKACE S RODIČI 09.01.2025, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:09. 01. 2025
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Komunikace s rodiči je poměrně ožehavé téma ve školství, souvisí zejména s inkluzivním pojetím výchovně vzdělávací soustavy, ale také s faktem, že čím je dítě mladší, tím bývá velmi často komunikace s rodičem obtížnější, právě proto nabízíme tento akreditovaný semináře, který je zaměřen na možnosti a strategie, jak zvládat tyto často velmi zátěžové situace v práci pedagogického pracovníka. HODINA – teoretické vymezení, formy a metody efektivní komunikace, strategie komunikace, asertivní komunikace. HODINA – možnosti, jak se sblížit s rodiči, základem komunikace je především respekt a úcta, HODINA – případová studie I., II. HODINA – reflexivní část. Debata nad možnostmi případových studií, práce na vhodné strategii komunikace s rodiči HODINA – případová studie III., IV HODINA – reflexivní část, debata nad dalšími možnostmi dle případových studií, práce na vhodné strategii komunikace s rodiči HODINA – další možnosti strategie komunikace s rodiči, zátěžové situace, vhodná strategie třídní schůzky, vhodné alternativy k třídním schůzkám HODINA – závěrečná debata a reflexivní část, odpovědi na dotazy. Závěrečná hodina je o zjištění toho, co si z tohoto vzdělávání odnášejí účastníci. Následně se vede debata, lektor odpovídá na další dotazy účastníků

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je seznámit účastníky s možnostmi, jak řešit zátěžové situace v komunikaci s rodiči, ale také to, jak vhodně zvolenou strategií komunikace s rodiči preventivním způsobem předcházet zátěžovým situacím, cílem je také to, aby účastníci byli schopni sestavit efektivní strategii komunikace s rodiči.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitel – metodik prevence
výchovní poradci
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně