PP 656 OSOBNOSTNÍ ROZVOJ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL 10.01.2025, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:10. 01. 2025
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Obsahem tohoto semináře je seznámení účastníků s tím, jak lze zakomponovat osobnostní rozvoj žáků do prostředí základních a středních škol, součástí jsou také praktické ukázky těchto možnosti, důraz především klademe na přirozenost procesu osobnostního růstů žáků a studentů základních a středních škol. HODINA – úvod, seznámení s pojmem osobnostní rozvoj, možnostmi, jak zařadit osobnostní rozvoj do školního vzdělávacího programu HODINA – struktura a komponenty osobnostního rozvoje žáků a studentů středních škol z hlediska potřeb společnosti i z hlediska potřeb jedince HODINA – praktická ukázka práce s třídním kolektivem se zaměřením na osobností rozvoj – schopnost sebereflexe HODINA – reflexivní část praktické ukázky, lektor poukazuje na úskalí této metody, zároveň uvádí další možnosti a alternativy jaké vést tuto hodinu, kromě toho se zaměřuje i na řešení možných nestandardních situací, se kterými se mohou pedagogové setkat HODINA – metodika osobnostního rozvoje, případové studie českých škol, jejich vzájemné porovnání, možnost získat varianty, jak řešit v rámci školního vzdělávacího programu osobnostní rozvoj HODINA – praktická ukázka práce s třídním kolektivem se zaměřením na osobností rozvoj – genderová témata HODINA – reflexivní část praktické ukázky, lektor poukazuje na úskalí této metody, zároveň uvádí další možnosti a alternativy jaké vést tuto hodinu, kromě toho se zaměřuje i na řešení možných nestandardních situací, se kterými se mohou pedagogové setkat HODINA – evaluační hodina a uvedení dalších možných technik, které mohou účastníci využívat, dále je zde prostor pro debatu, zodpovídaní otázek, součástí této hodiny je také evaluace, využívá se také metoda kruhu.  

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je seznámit účastníky s problematikou osobnostního rozvoje žáků a studentů základních a středních škol. Součástí je také metodika a možnosti zařazení této problematiky do školního vzdělávacího programu. Součástí semináře jsou také praktické ukázky se zaměřením na soudobé problémy ve společnosti a možnosti realizace osobnostního rozvoje.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitel – metodik prevence
výchovní poradci
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně