ČJ 350 Dříve tabuizovaná témata v literatuře pro děti a mládež 04.11.2024, 9:00–14:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:04. 11. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
Obsah je zaměřen na současnou literaturu pro děti staršího školního věku a pro dospívající mládež. Volně navazuje na seminář Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež (LPDM). Nabídne vybrané tituly z LPDM, v nichž se objevují témata, kterým autoři v minulosti věnovali pozornost jen okrajově nebo vůbec. Učitelé mohou při práci s ukázkami využít mezipředmětové vztahy s výchovou k občanství nebo s dějepisem i vazbu na vzdělávací oblast Člověk a zdraví. Pozornost bude věnována následující tematice: Teoretický úvod, závislosti, nemoci, tělesně handicapovaný jedinec, duševní handicap,                sociální a kulturní handicap, smrt. Účastníci si vyzkoušejí práci s vybranými literárními      texty.  V závěru proběhne evaluace, diskuse a sdělování zkušeností.                               

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je učitele seznámit s literaturou pro děti a mládež, jejímž tématem jsou různé druhy handicapů, nemoci a smrt. Dále inspirovat učitele, jak žáky prostřednictvím literatury seznámit s problematikou různých handicapů a s tím, jak by se měli v daných situacích chovat. Na vybraných ukázkách se účastníci názorně seznámí s možnostmi jejich didaktického využití ve výuce.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně