ČJ 351 Praktické a zábavné aktivity do hodin literatury k okamžitému použití. 28.11.2024, 10:00–17:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:28. 11. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Kurz se soustředí na konkrétní aktivity, které lze okamžitě využít v hodinách výuky literatury. Důraz je kladen na klasické metody jako volné psaní, myšlenkové mapy či čtení s předvídáním. V kurzu se ale účastníci také seznámí se zcela novými aktivitami, které propojují tradiční pedagogiku a zážitkovou pedagogiku. V semináři se podíváme na to, jak využít prvky dramatické výchovy, jak zapojit moderní technologie nebo jak udělat z hodiny zážitek (inovativní aktivity jako např. „tržiště“, „speed dating“ a mnoho dalších) Cílem kurzu je, aby si účastníci odnesli portfolio aktivit, které by mohli ihned druhý den zakomponovat do svých hodin. Aktivity jsou prověřené praxí a účastníci si jich velké množství vyzkouší na vlastní kůži. Přivítání, představení konceptu semináře, diskuze o potřebách učitele literatury (30 min.) Představování tradičnějších aktivit na textech, teoretické vysvětlení cvičení (2,5 h) Představování zážitkových a inovativních metod, zapojení účastníků, aby si zkusili aktivity z pozice studenta (3-4 h) Zapojení moderních technologií a prvků formativního hodnocení do hodin (2-3 h)

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je vybavit účastníky velkým množstvím aktivit, pracovních listů a nápadů do hodin literatury. Podstatným cílem akce je i to, aby si účastníci aktivity na vlastní kůži vyzkoušeli a zkusili, které by mohly v jejich třídách fungovat.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitel – metodik prevence
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně