ČJ 353 Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v různých předmětech? 10.12.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:10. 12. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Přehled témat: čtenářská gramotnost a čtenářské dovednosti metody práce s texty a konstruktivismus výukové programy s využitím metod práce s texty cíle a kritéria hodnocení efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení a čtení Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu: představení tématu a cílů semináře představení lektora a účastníků snos myšlenek na téma: Co umíme? pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…) praktické ukázky výukových programů (resp. metod) – přímá práce účastníků kombinovaná s pozorováním videí analýza ukázek plánování dle potřeb účastníků společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám Klíčovým tématem tohoto setkání je rozvoj čtenářské gramotnosti a čtení s porozuměním. Společně se podíváme na to, jaké dovednosti má mít osvojené dobrý čtenář. Na ukázkách konkrétních výukových programů či metod aktivního učení zaměřených na práci s texty budeme tyto dovednosti analyzovat a navrhovat, jak je hodnotit a vyhodnocovat. Každý účastník obdrží sadu vyzkoušených metod práce s texty v elektronické podobě. Každý účastník bude mít příležitost si naplánovat, jaké nejbližší kroky podnikne ve své praxi. Vytvoří si nástřel konkrétní vyučovací jednotky. Každý účastník bude mít možnost svůj nástřel sdílet s ostatními účastníky i možnost přijímat a poskytovat zpětnou vazbu. Tato témata úzce souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.

Doplňující informace:

Cíl akce:Každý účastník by měl umět: vyjmenovat příležitosti, jak rozvíjení čtenářské gramotnosti přispívá k inkluzi pojmenovat alespoň 10 dílčích čtenářských dovedností pojmenovat alespoň 5 metod práce s texty analyzovat praktickou ukázku směrem k rozvíjení čtenářských dovedností navrhnout různá zadání úkolu pro práci s předloženým textem pojmenovat další příležitosti směřující k rozvoji čtenářství vytvořit nástřel konkrétní vyučovací jednotky a sdílet jej s ostatními účastníky  
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně