ČJ 355 Práce s písňovým textem a zhudebněnou poezií 10.10.2024, 10:00–15:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:10. 10. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
Ukážeme si různé možnosti didaktického využití písně a zhudebněné básně v rámci mezipředmětových vztahů, komparaci různých zpracování stejných textů a témat, odlišné vnímání písně a básně atd. Zhudebnění dává básni nový rozměr a do jisté míry pomůže i s její interpretací. Na vybraných ukázkách si prakticky vyzkoušíme některé postupy využití písně v hodinách mluvnice, slohu i literární výchovy. Seznámíme se s nejčastěji zhudebňovanými básníky i s básníky zpívajícími.

Doplňující informace:

Cíl akce:Písňový text a zhudebněná poezie nepochybně mají své místo nejen v hudební výchově, ale i v hodinách českého jazyka a literatury. Poslouží k navození příznivého klimatu ve třídě, k vytvoření patřičné atmosféry k vnímání literárního textu a mohou být vhodnou motivací pro práci s ním. Účastníci získají inspiraci, jak pomoci žákům najít vlastní postoj k poezii, lépe porozumět smyslu textu a umocnit zážitek z básně.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně