ČJ 356 Ruská klasická literatura – webinář 21.10.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:21. 10. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Kurs seznámí s vývojem ruské literatury 19. století od období jejího konstituování po nástup moderny. Představí hlavní osobnosti epochy romantismu a realismu. Zvláště se zastaví u osobností A. S. Puškina, M. J. Lermontova, N. V. Gogola, I. S. Turgeněva, I. A. Gončarova, L. N. Tolstého a F. M. Dostojevského. Popíše vývoj poezie a dramatu jako svébytných druhů literatury. Na základě analýzy vybraných děl výše uvedených autorů nastíní myšlenkový svět ruské klasické literatury. Ruská klasická literatura, její vývoj a význam 1 hodina Puškin a Lermontov 1 hodina N. V. Gogol 1 hodina I. S. Turgeněv a I. A. Gončarov 1 hodina Vývoj ruského dramatu 19. století od klasicismu po Čechova 1 hodina Vývoj ruské poezie 19. století od Puškina po Solovjova  1 hodina L. N. Tolstoj 1 hodina F. M. Dostojevskij 1 hodina

Doplňující informace:

Cíl akce:Získání přehledu o vývoji, hlavních osobnostech a tvorbě ruských spisovatelů 19. století od romantismu přes realismus k moderně.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně