ČJ 357 Klasická literatura neklasicky 21.11.2024, 9:30–16:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:21. 11. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Praktická ukázka čtenářských lekcí, které pracují s texty klasické literatury. Formou čtenářských lekcí se žáci seznámí s klasickými díly literatury a to pomocí metod, jež současně vedou k prohloubení čtenářských strategií. Žáci zábavnou formou analyzují texty a současně si osvojují základy naratologického zkoumání textů. Použité techniky: Čtenářské lekce – literární kroužky, Véénův diagram, dílny psaní, naratologické lekce Jáma a kyvadlo – prostor příběhu, hororový žánr, dílna psaní – 45 minut Bylo nás pět – shrnování příběhu – 45 minut Kniha džunglí – postavení postavy v příběhu – 45 minut Robinson Crusoe – analýza textu v literárních skupinkách, srovnání textů pomocí Véénova diagramu – 90 minut Tom Sawyer – forma vyprávění, deníky – 45 minut Dekameron – postava příběhu z pohledu naratologie – 90 minut

Doplňující informace:

Cíl akce:Rozvoj čtenářských strategií, přiblížení klasické literatury zábavnou formou, seznámení se základy naratologie
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně