AJ 368 Technology in the classroom – webinář 15.11.2024, 08:30–15:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:15. 11. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
V tomto semináři se zaměříme  na využití technologií při výuce ve škole i doma. Budeme používat, prozkoumávat, diskutovat a sdílet nejrůznější weby a aplikace, které mohou být užitečné pro studenty i učitele při výuce angličtiny v různých úrovních pokročilosti (od začátečníků po pokročilé) na prvním a druhém stupni ZŠ. Přehled zdrojů užitečných k plánování lekcí (90min) Zde se podíváme na různé online zdroje, které mohou učitelé použít k plánování lekcí pro různé úrovně (Elementary-Upper-intermediate) primárních a sekundárních studentů. Podíváme se na různé stránky a také je budeme sdílet a diskutovat o nich. kde učitelé najdou materiály a/nebo pracovní listy, které jim pomohou naplánovat hodiny. Přestávka 30 minut Technologie zaměřené na slovní zásobu (45 min):  weby, aplikace, online, aktivity využívající technologie,… Zde se podíváme na různé webové stránky, aplikace, online hry a aktivity využívající technologie, které lze použít ve třídě i mimo ni k usnadnění učení slovní zásoby pro různé úrovně (Elementary-Upper-intermediate) primárních a sekundárních studentů. Technologie zaměřené na gramatiku (45 min) Zde se podíváme na různé webové stránky, aplikace, online hry a aktivity využívající technologie, které lze použít ve třídě i mimo ni k usnadnění výuky gramatiky pro různé úrovně (Elementary-Upper-intermediate) primárních a sekundárních studentů. Přestávka 30 minut Technologie zaměřené na produkci mluveného slova (45min) Zde se podíváme na různé webové stránky, aplikace, online hry a aktivity využívající technologie, které lze použít ve třídě i mimo ni k usnadnění mluvení v angličtině pro různé úrovně (Elementary-Upper-intermediate) primárních a sekundárních studentů. Technologie zaměřená na produkci psaného slova (45 min) Zde se podíváme na různé webové stránky, aplikace, online hry a aktivity využívající technologie, které lze použít ve třídě i mimo ni k usnadnění psaní v angličtině pro různé úrovně (Elementary-Upper-intermediate) primárních a sekundárních studentů. Přestávka 30 minut Technologie zaměřená na čtení s porozuměním (45 min) Zde se podíváme na různé webové stránky, aplikace, online hry a aktivity využívající technologie, které lze použít ve třídě i mimo ni k usnadnění čtení v angličtině pro různé úrovně (Elementary-Upper-intermediate) primárních a sekundárních studentů. Technologie zaměřená na poslech (45 min) Zde se podíváme na různé webové stránky, aplikace, online hry a aktivity využívající technologie, které lze použít ve třídě i mimo ni k usnadnění poslechu v angličtině pro různé úrovně (Elementary-Upper-intermediate) primárních a sekundárních studentů.

Doplňující informace:

Cíl akce:Učitelé cizích jazyků (angličtina) získají hlubší povědomí o možnostech využití techniky pro výuku angličtiny. Dalším cílem je rozšířit si repertoár o zábavné hry, webové stránky, aplikace a technologie, které mohou ihned prakticky využít se svými žáky ve výuce a oživit si tak výuku.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně