AJ 369 Historie: ženy, které známe a ženy, které neznáme. Historie založená na příspěvcích žen z anglicky mluvících zemí. 27.11.2024, 9:00–14:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:27. 11. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
Na semináři se podíváme do historie prostřednictvím příspěvků žen z anglicky mluvících národů. Po mnoho let historii většinou vyprávěli muži o jiných mužích. Mnoho vědkyň, pedagogů, umělců a politiků bylo přehlíženo. Tento seminář poukáže a upozorní na to, co ženy udělaly, aby nás posunuly do moderního světa. – Úvod do historie zdůrazňující přínos žen k politice (90 min) – Vliv žen na vědu, umění a lidská práva (90 min) -Praktická aplikace ve třídě a tvorba plánů hodin (45 min)

Doplňující informace:

Cíl akce: Učitelé pochopí, jak příspěvky žen ovlivnily naše staré, aby tato témata začlenili do osnov EFL.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně