AJ 371 I know English, but I never speak it – webinář 1.11.2024, 08:30–15:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:01. 11. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Náměty, jak rozvíjet komunikativní i poslechové dovednosti – formulace účelu, specifikace úlohy, dodání důvěry. Ukázky činností se studenty. Přizpůsobení materiálu pro úroveň studentů. Zpětná vazba na návrhy účastníků semináře. Vymezení role poslechu s porozuměním jako receptivní řečové dovednosti v procesu rozvoje komunikativní kompetence žáků. Zdůraznění aspektu autentičnosti jazyka při formování řečové dovednosti. Prezentace řady aktivit, které podporují pozorovací a paměťové dovednosti, napomáhají k trénování koncentrace, trpělivosti. Rozvoj komunikační a sociálních dovedností. Seminář nabízí přehled motivačních činností,které lze zařadit do jazykového vyučování a tím lépe dosáhnout stanovených výukových cílů –  uplatnění osvojené slovní zásoby a správně osvojených gramatických znalosti. Prezentované aktivity zahrnují jednoduché hry určené k procvičování slovní zásoby

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je celkové zlepšení praktických metod používaných při výuce angličtiny. Učitelé si procvičí dovednosti potřebné pro hodnocení aktivit a možnosti jejich aplikace ve svých vlastních třídách. Metodika koncepčně zapadá do tzv. komunikativní metodiky. Dále jde o prohloubení znalostí o možnostech různých komunikativních aktivit ve vyučování anglického jazyka a o rozvoj dovednosti tvorby vhodně strukturovaných aktivit s ohledem na specifický kontext konkrétní školní třídy
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně