AJ 374 TEENovation English 27.11.2024, 09:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:27. 11. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
     Zapojte své studenty od začátku!“ (90 minut) Warm-up s nádechem kreativity: Úvodní aktivity pro probuzení zájmu a vytvoření pozitivní atmosféry ve třídě. Tipy pro efektivní poslech: Jak přimět studenty k aktivnímu naslouchání a rozvíjet jejich schopnost porozumět různým anglickým akcentům. Praktické mluvení: Kreativní mluvní cvičení na podporu spontánní konverzace mezi studenty a posílení jejich jistoty v používání angličtiny.      Klíč k efektivnímu čtení a psaní“ (90 minut) Inspirativní čtení: Jak vzbudit zájem o četbu prostřednictvím moderních textů a literatury. Psaní s vášní: Kreativní psací aktivity na podporu expresivního psaní a rozvoj slovní zásoby. Individuální zpětná vazba: Jak poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu, která podporuje rozvoj dovedností psaní u studentů.      Gramatika není nudná!“ (90 minut) Hry s gramatikou: Kreativní hry a aktivity na osvojení gramatických pravidel bez zbytečné nudy. Tipy pro zapamatování: Jak vylepšit paměť studentů při učení nových gramatických struktur.      Ovládněte výslovnost a posilte komunikaci“ (90 minut) Výslovnost s vášní: Techniky pro zdokonalení výslovnosti a snížení strachu z mluvení. Praktická komunikace: Aktivity podporující praktickou anglickou konverzaci a posilující komunikační dovednosti.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je nabídnout učitelům druhého stupně a odborných středních škol škálu aktivit s nevšedními metodami, jak zapojit žáky do hodin a motivovat je k učení. Na kurzu vám nabídneme nové pohledy na výuku angličtiny. Provedeme vás interaktivními aktivitami, moderními přístupy ke gramatice a inspirativními postupy pro zlepšení komunikace, čtení, poslechu a psaní v angličtině, zaměříme se i na možnosti práce s výslovností. Ukážeme vám, jak teenagery zaujmout a motivovat, a jak přizpůsobit aktivity tak, aby se do nich zapojili. Společně otevřeme nové dveře do světa výuky angličtiny.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:pedagogové volného času
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně