M 325 Jak účinně popularizovat matematiku (nejen) na středním stupni vzdělávání. – webinář 14.11.2024, 8:30–15:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:14. 11. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seminář je zaměřen na aktivity vhodné k popularizaci matematiky hlavně na SŠ. Na konkrétních ukázkách budou rozvedeny základní charakteristiky vhodných aktivit včetně jejich možných modifikací pro různý věk žáků. Hlavním cílem semináře je ukázat na konkrétních příkladech možnosti, kterými různé typy aktivit mohou přispět k zvýšení zájmu o matematiku. Těžiště semináře je ukázat účastníkům řadu cest, kterými je možno u dnešních žáků vzbudit větší zájem o porozumění matematice a ukázat jim její možné využití v různých oblastech. 

Doplňující informace:

Cíl akce:Metod k aktivizaci žáků je celá řada, od samostatného řešení problémů, případně s odstupňovanou pomocí, přes tvorbu úloh pro spolužáky, uspořádáním třídní soutěže, využíváním matematických her atd. Myšlenka konstrukce vlastního poznání, jeho „vynořování se“ z poznání exitujícího a z nových podnětů, je stará více než 2 000 let. Zásadní je zde motivace, bez ní nelze od žáka očekávat aktivitu. Motivačně by měly působit jak otázky a problémy, které jsou žákům nabídnuty, tak i ty, které navrhnou sami. Klíčovou roli má ve vyučování učitel. I když má ústřední místo vlastní činnost jedince, nemůže být ponechán zcela sám sobě. Učitel rozhoduje, jakým způsobem bude úloha či problém žákům předložena, jaké reprezentace budou použity, nakolik bude žákům otevřen prostor pro diskusi o problému, které strategie řešení bude u žáků podporovat, stručně řečeno, zda a jak podnětné prostředí pro žáky vytvoří.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně