ZŠ 137 Tvořivá dramatika v předškolním a mladším školním věku 20.12.2024, 09:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:20. 12. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Význam tvořivé dramatiky pro rozvoj osobnosti dítěte (žáka) 1 hodina Struktura a obsah dramatické jednotky 1 hodina Praktické ukázky her a činností napříč metodami a technikami dramatické výchovy 6 hodin praktická participativní část s prezentací her a činností

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem vzdělávacího programu je nabídnout učitelkám mateřských škol, učitelkám prvního stupně základních škol, pedagogům volného času a vychovatelům v dětských zařízeních, dramatické hry a činnosti napříč metodami a technikami dramatické výchovy. Tyto aktivity jsou lehce aplikovatelné do edukačního prostředí MŠ, ZŠ, neformální vzdělávání. Prezentované hry, činnosti a aktivity jsou v praxi ověřeny, a lze je využít v rámci vzdělávání. Účastníci si osvojí metody a techniky dramatické výchovy při participativních činnostech.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
vychovatelé školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ