ZŠ 138 Teambuildingové aktivity pro práci s kolektivem ve škole 09.01.2025, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:09. 01. 2025
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Kurz je zaměřen na teorii a praxi práce se školním kolektivem. Kurz předkládá praxí ověřený soubor činností a her, které vzbuzují kolektivní uvědomění, procvičují komunikaci a podporují spolupráci v rámci skupiny. Celý seminář je veden formou workshopu a účastníci si během něj vyzkouší metodiku práce s hrou a způsoby vedení těchto aktivit. Součástí kurzu bude dostatečný prostor pro diskuzi a řešení různých situací, které mohou během teambuildingových aktivit nastat. Zařazení teambuildingových aktivit do výuky na ZŠ (1 vyuč. hodina) Pozice učitele a principy teambuldingových aktivit (1 vyuč. hodina) Náměty a interaktivní ukázky jednotlivých činností (5 vyučovací hodiny) Způsoby řešení problémových situací v rámci těchto činností a společná diskuze (1 vyuč. hodina)

Doplňující informace:

Cíl akce:Absolventi kurzu získají pestrou zásobu her a činností, se kterými mohou efektivním způsobem podpořit komunikační dovednosti a kolektivní uvědomění v rámci skupiny. Dalším cílem je získání metodického podkladu k práci s těmito činnostmi – tedy způsoby vedení činností a správné podpory během aktivit ze strany animátora. Účastník získá nástroje použitelné v praxi kteréhokoliv učitele, který má zájem o formování kolektivu ať už v rámci třídní hodiny, školního výletu nebo výuky společenských věd.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně