ZŠ 139 Didaktické hry a aktivizační metody práce v matematice 07.11.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:07. 11. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2700

 
Seminář má charakter inspirativní tvořivé dílny. Prezentované náměty vycházejí z pedagogicko-psychologických věkových zvláštností žáků 1. stupně ZŠ, poukazují na široké možnosti využití aktivit herního typu při aktivizaci jejich myšlenkového úsilí posilování motivace, hledání a objevování, ale i potřebného uvolnění. Účastní- ci se seznámí s podnětnými v praxi osvědčenými činnostmi nabízejícími efektivní naplňování učebních cílů (nácvik numerace, procvičování početních operací, rozví- jení představivosti, tvořivosti aj.). K naplňování sledovaného záměru přispějí obdr- žené didaktické materiály: soubor pracovních listů a metodická příručka s více než 130 didaktickými hrami vč. kopírovatelných předloh.

Doplňující informace:

Cíl akce:Prezentace inovativních a aktivizujících metod a forem práce v hodinách matematiky (nejen) k podněcování zájmu žáků o předmět, zvyšování jejich myšlenkového úsilí a smysluplného naplňování učebních požadavků.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé 1. stupně