BI 155 Základy genetiky – jak nás utvářejí naše geny? 07.10.2024, 9:00–14:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:07. 10. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
V rámci tohoto workshopu si přiblížíme základní informace o struktuře nukleových kyselin a genetické informaci prokaryotických a eukaryotických buněk. Přičemž hlavní pozornost bude věnována lidskému genomu a jeho vyšetřování. V průběhu přednášky si přiblížíme základní genetické pojmy a základní mechanismy, včetně mendelistické dědičnosti. Ale podíváme se rovněž na vazbu genů a genetiku populací, včetně faktorů, které ji ovlivňují. V praktické části workshopu si vyzkoušíme celou řadu genetických příkladů a také analýzu rodokmenů. Workshop bude veden formou diskuse, kdy se předpokládá aktivní zapojení studentů. Přednášená látka bude doplněna nákresy a animacemi. V průběhu přednášky dostanou studenti rovněž testy, v nichž si mohou ověřit získané znalosti. Struktura nukleových kyselin a genetická výbava buněk (1,5 hod) Základní genetické pojmy, alelické interakce (1 hod) Mendelistická dědičnost a vazba genů (1 hod) Autozomální a gonozomální dědičnost (1 hod) Genetika populací a genetické příklady (1,5 hod)

Doplňující informace:

Cíl akce:Přiblížit studentům témata, s nimiž se na středních školách setkávají pouze okrajově. Umožnit jim podrobnější vhled do mechanismů dědičnosti a vlivům, které ji ovlivňují. Procvičit řešení různých typů genetických příkladů a analýzu rodokmenů.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně