BI 156 Nové poznatky v zoologii 25.11.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:25. 11. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Obsah: (i) Obecné souvislosti, konceptuální a metodické posuny: nová hlediska v organismální biologii – fylogenetická systematika, molekulární nástroje, evoluční vývojová biologie, nové cesty zhodnocení historických faktorů a fosilního záznamu. (ii) Nejstarší historie obratlovců, postavení obratlovců v rámci živočišné říše, specifika tělesné stavby a genomické organisace, vývojové zdroje evolučního rozmachu a adaptivní rozmanitosti této skupiny (iii) Přehled jednotlivých tříd a řádů – aktuální názory na vymezení jednotlivých skupin, jejich historii a vývojové vztahy, druhové bohatství, fylogenetickou strukturu a klasifikaci  (iv) Shrnutí: invarianty zoologie

Doplňující informace:

Cíl akce:Aktualizovat znalosti zoologie obratlovců s ohledem k názorovým posunům posledních desetiletí
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně